Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie
Powróć do: strona główna

Ośrodek kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie został powołany jako placówka upowszechniania kultury na mocy uchwały nr IV/40/2002 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2002 roku. Działaniami swymi obejmuje cały teren Gminy Zblewo. Podstawową działalnością jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Zblewie, przy ul. Głównej 40, a terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Zblewo.