Zapraszamy!

Już w najbliższy czwartek (8 marca) wydarzenie, na które wielu z nas czekało – koncert z okazji Dnia Kobiet! Specjalnie dla naszych Pań wystąpi Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Koncert rozpocznie się na zblewskiej hali punktualnie o godz.18:00, a otwarcie drzwi dla publiczności już od godz.17:15. Przed nami prawie 2 godziny świetnej zabawy i pięknej muzyki! Serdecznie zapraszamy i informujemy jednocześnie, iż w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, koncert stanowi imprezę masową. W związku z tym uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa, wymaganych odpowiednimi przepisami. A wszystko po to, abyśmy się nie tylko dobrze, ale i bezpiecznie bawili! Do zobaczenia już w najbliższy czwartek! Wójt Gminy Zblewo Artur Herold serdecznie zaprasza.

WYCIĄG Z REGULAMINU KONCERTU:

Koncert ma charakter imprezy masowej, dlatego podczas imprezy obowiązywać będą szczególne zasady bezpieczeństwa, spełniające wymogi przewidziane dla imprez masowych. W szczególności:

1. na teren koncertu kategorycznie nie wolno wnosić m.in. szklanych opakowań, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego itp. Nie wolno także wprowadzać zwierząt.

2. każdy uczestnik imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb zabezpieczających imprezę;

3. na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

4. wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie wejściówki w wersji papierowej, wydanej przez Organizatora. Wejściówkę należy okazać przy wejściu na halę odpowiednim służbom. Uwaga – wejściówka nie uprawnia do wprowadzenia na koncert wraz z uczestnikiem osoby małoletniej (dziecka). Jest ona zobowiązana do posiadania własnej wejściówki i przebywania na koncercie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. wejściówki nie są przypisane do miejsc. O zajęciu miejsc na koncercie (płyta lub trybuny) decyduje kolejność przybycia na koncert i dostępność miejsc. Wszystkie miejsca przeznaczone dla publiczności są siedzące.

6. wejście na koncert od godz.17:15 od strony wejścia głównego na halę widowiskowo-sportową;

7. amatorska dokumentacja zdjęciowa koncertu na potrzeby własne Uczestników jest dozwolona – jednakże w sposób, który nie zakłóca samego koncertu i nie przeszkadza innym uczestnikom w swobodnym odbiorze koncertu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!