Konkurs wokalny

Regulamin Internetowego Konkursu Wokalnego

„Piosenka dla Babci i Dziadka”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 04.01.2021r. do 11.01.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl lub Messenger Zblewo Gminny Ośrodek Kultury

Temat konkursu:

 1. Piosenka dedykowana Babci i Dziadkowi.

Cele konkursu:

 1. Prezentacja umiejętności wokalnych.
 2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych.
 3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, własnych utworów oraz sprawdzenie siebie.
 4. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
 5. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim.
 3. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.) jednak piosenka musi być dedykowana Babci i Dziadkowi.
 4. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym oraz a’capella.
 5. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 6. Film lub nagarnie oraz imię i nazwisko, wiek artysty należy przesłać na adres mailowy lub Messengera organizatora do 11.01.2021 do godz. 24:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
  w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na publikację jego piosenki.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zdecyduje powołane w tym celu Jury Konkursu.
 2. Przy ocenianiu Jury będzie uwzględniać: intonację, emisję głosu, i interpretację, kulturę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Jury Konkursu może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Jury nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych piosenek wyłonionych zostanie dwóch laureatów, w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria dzieci i młodzież  do  lat 14 lat

II kategoria młodzież powyżej 15 lat i dorośli

 1. Nagroda główna: nagranie zwycięskich piosenek w profesjonalnym studio nagrań.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 13.01.2021r.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie,
  Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

 

Data

sty 04 - 11 2021
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

Czas lokalny

 • Strefa czasowa: America/New_York
 • Data: sty 04 - 11 2021
 • Czas: 02:00 - 12:00
Skip to content