Plakat z okazji 230 Rocznicy Konstytucji 3 Maja

KONKURS PLASTYCZNY

z nagrodami dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW naszej Gminy!!!

Witamy Was  Kochani, mamy dla Was kolejny konkurs. Tym razem chcemy Was zaprosić do zaprojektowania i wykonania plakatu z okazji zbliżającej się 230 Rocznicy Konstytucji 3 Maja.  Dużo czasu nie zostało, więc do dzieła! Konkurs kończy się 29 kwietnia czyli już w czwartek. Nagrody czekają!  Dodajmy, iż zwycięska praca zostanie umieszczona na naszym Facebooku 3 maja jako plakat informujący o Święcie Narodowym.

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Plakat z okazji 230 Rocznicy Konstytucji 3 Maja”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 26.04.2021r. do 29.04.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Zadanie  konkursu:

 1. Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie promował 230 Rocznicę Konstytucji 3 Maja.

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do ojczyzny.
 2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w promowanie wartości patriotycznych w sposób twórczy i kreatywny.
 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie wymaga pisemnej zgody (załącznik nr2), udział osób niepełnoletnich  wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora należy wysłać na adres mailowy organizatora do 29.04.2021 do godz. 24:00.
  Forma i technika pracy plastycznej: dowolna

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłoniony zostanie jeden laureat I miejsca  z wszystkich kategorii wiekowych, a  w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane po jednym wyróżnieniu:

I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat

II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat

III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

IV kategoria prace wykonane przez dorosłych od 18 lat

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 30.04.2021.
 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową, dodatkowo zwycięska praca zostanie umieszczona na Facebooku i stronie organizatora.
 3. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda-dla-osoby-niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

załącznik nr 3 – Karta zgłoszeniowa

 

Data

kw. 26 - 29 2021
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

Czas lokalny

 • Strefa czasowa: America/New_York
 • Data: kw. 26 - 29 2021
 • Czas: 02:00 - 12:00
Skip to content