Wielkanocny Konkurs Plastyczny!

Witajcie,

Mamy dla was przygotowany konkurs plastyczny w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.  Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w naszym konkursie, który będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką. Codziennie na naszym facebooku podamy motyw pracy na dzisiaj, którą trzeba nadesłać do godziny 12:00 następnego dnia. Każdego dnia nagrodzimy jedną pracę, przewidziane są również wyróżnienia.

Zachęcamy do wzięcia udziału – czekają na Was komplety pisaków, kredek i inne ciekawe nagrody.

Dzisiejszy motyw to: PISANKA

Czekamy do jutra do godz. 12:00

 

REGULAMIN  INTERNETOWEGO WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 06.04.2020r. do 11.04.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Przedmiot konkursu: Prace Plastyczne – wielkanocny konkurs plastyczny, od dnia  6 kwietnia do dnia 11 kwietnia, codziennie będziemy podawać inny motyw Świąt Wielkanocnych, wybrana zostanie codziennie jedna praca spośród nadesłanych prac z motywem świątecznym.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.
 2. Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 3. Zapewnienie zajęć manualnych dla dzieci w trakcie stanu epidemii w Polsce.

Uczestnictwo:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną, każdego dnia konkursu. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora codziennie do godz. 12:00. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 5. Forma pracy plastycznej: dowolna

Komisja konkursowa:

 1. Wyznaczona przez Organizatora Komisja konkursowa codziennie oceni propozycje i wyłoni najlepszą pracę.
 2. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
 4. Rozdanie nagród: Organizator ustali indywidualnie ze zwycięzcą po odwołaniu stanu epidemii w Polsce. Zwycięską pracę, przy odbiorze nagrody będzie należało zostawić w GOK w Zblewie.
 5. Wyniki konkursu będą opublikowane na Facebooku Organizatora.

Nagrody i wyróżnienia: Każdego dnia Jury nagrodzi jedną osobę. Przewidziane są także wyróżnienia. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszymi regulaminami rozstrzygają Organizatorzy.

Do konkursu może przystąpić uczestnik, który lub w imieniu którego w przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun „Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.