Wielkanocny Konkurs na Mazurka!

Gminny Ośrodek Kultury również popiera hasło #zostańwdomu, żeby Państwu trochę umilić ten czas proponujemy konkurs. Skoro mama, teściowa, brat czy siostra nie mogą do nas przyjechać na święta i ocenić naszego stołu, możemy się im pochwalić jak pięknie potrafimy dekorować MAZURKA.

I to właśnie jest tematem naszego konkursu – UDEKOROWANY MAZUREK.

Zachęcamy Państwa do przesyłania na nasz adres email: gok@zblewo.pl do 11 kwietnia (tj. sobota) do godz. 18:00 zdjęć własnoręcznie upieczonych i udekorowanych mazurków.

Nagrodami w konkursie są kolorowe maseczki wykonane przez lokalną artystkę Marzenę Brandt.

Regulamin – Najpiękniejszy Mazurek Wielkanocny

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 07.04.2020r. do 11.04.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie mazurka wielkanocnego, jego ozdobienie dowolną techniką oraz zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy organizatora konkursu.

Wymiary ciasta: dowolne.

Termin nadsyłania zdjęć mazurka wielkanocnego upływa dnia 11 kwietnia o godz. 18:00.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej.
 3. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Uczestnictwo:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie wykonanego samodzielnie mazurka wielkanocnego.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
 4. Zdjęcie mazurka wielkanocnego z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora gok@zblewo.pl do dnia 11 kwietnia 2020r. do godz. 18:00.

Jeżeli osoba biorąca udział w konkursie jest niepełnoletnia w wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

Komisja konkursowa:

 1. Komisja wyłoni zwycięzcę biorąc pod uwagę estetykę wykonania mazurka wielkanocnego oraz dekorację.

2.Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.

 1. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
 2. Rozdanie nagród: Organizator ustali indywidualnie ze zwycięzcą po odwołaniu stanu epidemii w Polsce. Zwycięzca udostępni przepis na najpiękniejszego mazurka, który będzie opublikowany na Facebooku Organizatora.
 3. Wyniki konkursu oraz nadesłane wszystkie zdjęcia mazurków będą opublikowane na Facebooku Organizatora.

Nagrody i wyróżnienia: Komisja nagrodzi jedną osobę. Przewidziane są także wyróżnienia.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Do konkursu może przystąpić uczestnik, który lub w imieniu którego w przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun „Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.