WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY – POZDROWIENIA Z WAKACJI

WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
serdecznie zapraszamy do udziału
Pokażcie nam miejsca, które zobaczyliście albo chcielibyście zobaczyć w czasie wakacji, podzielcie się swoimi wrażeniami lub marzeniami na kartce papieru szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie w załączonym regulaminie. Z niecierpliwością czekamy na wasze prace.
POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE 😀
Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego
„Pozdrowienia z wakacji”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Termin konkursu: 30.07.2021r. do 16.08.2021r.
Adres mailowy: gok@zblewo.pl
Temat konkursu:
1. Tematyka konkursu związana jest z wakacjami.
2. Samodzielne wykonanie pocztówki/pracy plastycznej „Pozdrowienia z wakacji”
Cele konkursu:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.
3. Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.
4. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem, i wiekiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 16.08.2021 do godz.24:00.
W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
5. Forma i technika pracy plastycznej: dowolna
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
Nagrody i wyróżnienia:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat
Komisja może również przyznać po co najmniej 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 19.08.2021
3. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: GOK Zblewo, ul. Główna 40.
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.
Informuje się że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
Materiały do pobrania: