To co dał nam Krzysztof Krawczyk – konkurs wokalny – Zapraszamy!

Pamiętacie XX Festyn Kociewski, jedną z gwiazd był Krzysztof Krawczyk. Na jego koncert do Zblewa zjechały się tłumy. Dzisiaj niestety Krzysztofa Krawczyka wśród nas już nie ma, ale Jego twórczość pozostała z nami. Nadal możemy słuchać Jego muzyki. Dzisiaj chcielibyśmy zachęcić Was do wzięcia udziału w naszym Internetowym Konkursie Wokalnym  „To co dał nam Krzysztof Krawczyk”,  w ten sposób chcielibyśmy wspólnie z Wami uczcić pamięć Krzysztofa Krawczyka. W konkursie może wziąć udział każdy  mieszkaniec naszej gminy. Wystarczy nagrać  swoje wykonanie jednego z utworów  z repertuaru Krzysztofa Krawczyka i przesłać to nagranie do nas na adres mailowy lub na stronie https://www.facebook.com/GOKZblewo. Pamiętajcie „śpiewać każdy może”, z niecierpliwością czekamy na Wasze dzieła. Każdy kto prześle do nas nagranie otrzyma upominek – zestaw gadżetów gminnych, poza tym  jury konkursu wyłoni po jednym laureacie  w  czterech różnych kategoriach. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu poniżej.

Regulamin Internetowego Konkursu Wokalnego

„To co dał nam Krzysztof Krawczyk”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 14.04.2021r. do 03.05.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Adres strony FB: https://www.facebook.com/GOKZblewo

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie talentów artystycznych mieszkańców gminy.
 2. Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych.
 3. Propagowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców gminy.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, tabletu, aparatu fotograficznego, itp.) swojego wykonania wybranego utworu z repertuaru Krzysztofa Krawczyka i przesłanie nagrania ( w postaci pliku w załączniku) na adres mailowy:  gok@zblewo.pl lub na https://www.facebook.com/GOKZblewo
 3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno soliści jak i zespoły (w tym również duety).
 4. Każdy uczestnik, zespół może zgłosić 1 utwór.
 5. Uczestnicy konkursu przesyłają wraz z plikiem na adres mailowy organizatora lub na https://www.facebook.com/GOKZblewo: kartę zgłoszeniową (załącznik nr 3) i zgodę na udział (załącznik nr 2). Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 6. Nagrania należy wysłać na adres mailowy organizatora lub na https://www.facebook.com/GOKZblewo do 03.05.2021 do godz. 24:00.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu nagrań Komisja będzie oceniać intonację, poprawność wykonania, muzykalność, pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych utworów wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w czterech  kategoriach:
 2. I kategoria – soliści – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – soliści – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – soliści – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli
 5. IV kategoria –  zespoły (wspólna kategoria wiekowa)

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia  07.05.2021.
 2. Wszystkie otrzymane nagrania zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Nagrania nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

 

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

załącznik nr 3 – Karta zgłoszeniowa