Świąteczne konkursy dla dzieci i dorosłych!

Kochane dzieci zapraszamy was do naszych świątecznych konkursów na malowniczą choinkę oraz pyszne i pięknie ozdobione pierniczki i ciasteczka.

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Choinka 2020”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 01.12.2020r. do 16.12.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia, a dokładniej z jednym ze symboli czyli choinką.

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 3. Rozwój wrażliwości artystycznej i plastycznej.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 16.12.2020 do godz. 24:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
  w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 5. Forma i technika pracy plastycznej: dowolna

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

Komisja może również przyznać 1 wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 20.12.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte

w niniejszym Regulaminie.

 

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

 

Regulamin Internetowego Konkursu Kulinarnego na

„Pierniczki i ciasteczka”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 01.12.2020r. do 15.12.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pierniczków lub ciasteczek, ich ozdobienie dowolną techniką oraz zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy organizatora konkursu.

Kształty pierniczków i ciasteczek: dowolne

Termin nadsyłania zdjęć pierniczków lub ciasteczek upływa dnia 15 grudnia o godz. 24:00.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej.
 3. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Uczestnictwo:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie wykonanych samodzielnie pierniczków lub ciasteczek.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. (załącznik nr 1)
 4. Zdjęcie pierniczków lub ciasteczek z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora gok@zblewo.pl do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 24:00.

Jeżeli osoba biorąca udział w konkursie jest niepełnoletnia w wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

Komisja konkursowa:

 1. Komisja wyłoni zwycięzcę biorąc pod uwagę estetykę wykonania pierniczków lub ciasteczek oraz ich dekorację.
 1. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 1. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
 2. Wyniki konkursu oraz nadesłane wszystkie zdjęcia pierniczków będą opublikowane na Facebooku Organizatora.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych zdjęć pierniczków wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w czterech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria pierniczki lub ciasteczka wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria pierniczki lub ciasteczka wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria pierniczki lub ciasteczka wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat
 5. IV kategoria pierniczki lub ciasteczka wykonane przez młodzież w wieku od 18 lat i dorośli

Komisja może również przyznać 1 wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 20.12.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Do konkursu może przystąpić uczestnik, który lub w imieniu którego w przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun „Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte

w niniejszym Regulaminie.

 

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej