Śpiewamy dla św. Jana Pawła II

Dziś rocznica urodzin Wielkiego Polaka, Honorowego Obywatela Gminy Zblewo – Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji, chcemy Was zaprosić do udziału w  Internetowym Konkursie Wokalnym „Śpiewamy dla Świętego Jana Pawła II”. Zróbmy prezent naszemu Ojcu Świętemu i zaśpiewajmy dla Niego piosenkę. Niech usłyszy nasz śpiew tam wysoko u góry.

Regulamin Internetowego Konkursu Wokalnego

„Śpiewamy dla Świętego Jana Pawła II”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 18.05.2021r. do 30.05.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie talentów artystycznych mieszkańców gminy.
 2. Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych.
 3. Propagowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców gminy.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, tabletu, aparatu fotograficznego, itp.) swojego wykonania wybranego utworu dedykowanego Świętemu Janowi Pawłowi II i przesłanie nagrania ( w postaci pliku w załączniku) na adres mailowy: gok@zblewo.pl  lub Messenger
 3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno soliści jak i zespoły (w tym również duety).
 4. Każdy uczestnik, zespół może zgłosić 1 utwór.
 5. Uczestnicy konkursu przesyłają wraz z plikiem kartę zgłoszeniową (załącznik nr 3) i zgodę na udział (załącznik nr 2). Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 6. Nagrania należy wysłać na adres mailowy organizatora lu na Messenger do 30.05.2021 do godz. 24:00.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu nagrań Komisja będzie oceniać intonację, poprawność wykonania, muzykalność, pomysłowość , dobór  utworu i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych utworów wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w czterech  kategoriach:
 2. I kategoria – soliści – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – soliści – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – soliści – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli
 5. IV kategoria –  zespoły (wspólna kategoria wiekowa)

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia  08.06.2021.
 2. Wszystkie otrzymane nagrania zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Nagrania nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

załącznik nr 3 – Karta zgłoszeniowa