Nagraj reklamę czekolady!! – konkurs z okazji Dnia Czekolady

Halo, halo – to znowu my!
Uwaga!! Ruszamy z kolejnym konkursem specjalnie dla Was – najlepszych, najwspanialszych i najbardziej pomysłowych sympatyków, followersów, fanów i gości naszego GOK-u. Czyli – dla Was!🥰 Zawsze tak bardzo cieszymy się, gdy bierzecie udział w naszych wydarzeniach on line i mamy nadzieję, iż już wkrótce będziemy mogli spotkać się osobiście na naszych zajęciach, warsztatach i imprezach. Zanim się to jednak stanie – utrzymajmy więź on line! I dzisiaj kolejny, on linowy konkurs. Tym razem – z okazji Dnia Czekolady. To konkurs dla wszystkich łasuchów i nie tylko. Zachęcamy Was do nagrania krótkiego filmiku – reklamy o czekoladzie, o najlepszym i najsłodszym przysmaku świata. Komisja konkursowa z pośród nadesłanych filmików wyłoni trzech zwycięzców w jednej wspólnej kategorii wiekowej. A dodatkowo każdy kto prześle do nas filmik otrzyma słodki upominek. 😊 Więcej informacji i szczegóły w Regulaminie Konkursu.
Regulamin Internetowego Konkursu mini reklama
„Kocham Czekoladę”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Termin konkursu: 12.04.2021r. do 18.04.2021r.
Adres mailowy: gok@zblewo.pl
Temat konkursu:
1. Tematyka konkursu związana jest z Dniem Czekolady. Czekolada niezmiennie uwielbiana jest na całym świecie od ponad 200 lat.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie twórczości mieszkańców Gminy Zblewo.
2. Promowanie talentów.
3. Zachęcanie do konstruktywnego wykorzystywania nowych urządzeń multimedialnych.
4. Zachęcanie do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznej.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą czekolady, naszego uwielbienia dla czekolady.
3. Każdy zespół, uczestnik może zgłosić 1 film wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach. Film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
4. Nadesłany film nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
5. Na konkurs należy przesyłać film wykonany indywidualnie lub zespołowo (zespoły max. 5 osobowe, rodzina to też zespół).
6. Format prac: dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
7. Pliki video muszą być zapisane w formacie mp4.
8. Plik musi być podpisany: imię nazwisko autora lub nazwa zespołu.
9. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonej pracy. Równocześnie zgadzają się na publikację nagrodzonych prac na Facebooku i stronie organizatora.
10. Filmik należy wysłać na adres mailowy organizatora do 18.04.2021 do godz. 24:00.
W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie oceniać wrażenia estetyczne, pomysłowość
i oryginalność zaprezentowanego tematu i ogólny wyraz artystyczny.
3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
Nagrody i wyróżnienia:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci: I, II i III miejsca w jednej wspólnej kategorii wiekowej.
2. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dni 21.04.2021.
3. Zwycięskie filmiki zostaną opublikowane na stornie i Facebooku organizatora.
4. Autorzy zwycięskich filmików otrzymają nagrodę rzeczową.
5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
2. Filmiki nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Informuje się że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
Materiały do pobrania:
załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej