Konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie plastycznym> Dla młodszych dzieci  pn. “Barwy wolności”, zaś dla starszych dzieci i dorosłych pn. “Bohaterowie wolności”

Poniżej nasz regulamin.

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Barwy Wolności”, „Bohaterowie Wolności”

 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 09.11.2021r. do 16.11.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest z rocznicą odzyskania  przez Polskę Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2021roku.

Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej.
 2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym.
 3. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
 4. Integracja międzypokoleniowa.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież  i dorośli z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie wymaga pisemnej zgody załącznik nr 1 osoby niepełnoletnie lub załącznik nr 2 osoby dorosłe.
 4. Zdjęcie pracy plastycznej  z widoczną kartką z imieniem, nazwiskiem autora,
  i odpowiednią zgodę  należy wysłać na adres mailowy organizatora do 16.11.2021 do godz. 24:00.
 5. Forma i technika: dowolna.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w czterech  kategoriach wiekowych w dwóch tematykach konkursowych.
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat – Barwy Wolności
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 7 do 10 lat – Barwy Wolności
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 11 do 15 lat –Bohaterowie Wolności
 5. IV kategoria prace wykonane przez młodzież i dorosłych w wieku od 16 lat – Bohaterowie Wolności.

Komisja może również przyznać po co najmniej  1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 19.11.2021
 2. Wszystkie otrzymane prace przechodzą na własność  Organizatora.
 3. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.
 4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej, Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: GOK Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa dla niepełnoletnich

2. Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeniowa dla pełnoletnich

3. Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego z okazji Święta Niepodległości