Konkurs plastyczny – Najpiękniejsza będzie choinka

Kochani zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w związku z tym mamy dla Was konkurs plastyczny „Najpiękniejsza będzie choinka”. Na Wasze prace w wykonane dowolną techniką czekamy do poniedziałku (20.12.21) do godz. 24.00. To co, zabierajcie się do pracy! Nagrody czekają!!

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Najpiękniejsza będzie choinka”

 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 16.12.2021r. do 20.12.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia.

Cele konkursu:

 1. Promowanie tradycji świątecznych.
 1. Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
 2. Promowanie talentów dzieci i młodzieży.
 3. Popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież  z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie wymaga pisemnej zgody załącznik nr 1 osoby niepełnoletnie.
 4. Zdjęcie pracy plastycznej  z widoczną kartką z imieniem, nazwiskiem autora,
  i zgodę  należy wysłać na adres mailowy organizatora do 20.12.2021 do godz. 24:00.
 5. Forma i technika: dowolna.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

 Nagrody i wyróżnienia:

Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych.

 1. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 2. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 7 do 10 lat
 3. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 11 do 15 lat
 4. Komisja może również przyznać po co najmniej  1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 21.12.2021
 6. Wszystkie otrzymane prace przechodzą na własność Organizatora
 7. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.
 8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową. sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej, Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: GOK Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

1. załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa dla niepełnoletnich