Konkurs fotograficzny – Moja Pasja

Regulamin Internetowego Konkursu Fotograficznego – “Moja Pasja”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 13.07.2020r. do 22.07.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Cele konkursu:

 1. Promocja i popularyzacja dziedziny fotografii wśród młodych osób.
 2. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i pomysłu, wykorzystując temat pasji. Przedstawić go ze swojej perspektywy.
 3. Zaprezentowanie swojej pasji poprzez uchwycenie przedmiotu, miejsca, rzeczy związanej z pasją lub ujęcie sceny obrazującej pasję.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.
 5. Upowszechnienie twórczości nieprofesjonalnej.
 6. Prezentacja talentów.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież z terenu Gminy Zblewo.
 2. Uczestnik ma prawo wykonać zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej.
 3. Każda praca musi posiadać tytuł.
 4. Każdy uczestnik ma prawo wysłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 5. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG.
 6. Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy organizatora do 22.07.2020 do godz. 24:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2.) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego i wrażenie artystyczne.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

Komisja może również przyznać po 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 27.07.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim profilu na Facebooku.
 5. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na profilu organizatora na Facebooku).

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu.

 Załączniki do pobrania:

1. Zgoda dla osoby niepełnoletniej

2. Zgoda dla osoby pełnoletniej

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.