Biblioteka

Wyniki konkursu plastycznego “Pisanka wielkanocna”

Po dokonaniu oceny 43 prac, które wpłynęły na konkurs, komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia, zgodnie z Regulaminem następującym osobom  w trzech kategoriach wiekowych:

Wyniki Internetowego Konkursu Plastycznego
pt. „Pisanka Wielkanocna”

 • I kategoria wiersze przysłane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat

1 miejsce – Julia Szatkowska

Wyróżnienia – Jakub Cylkowski

Wyróżnienie – Konrad Cwetko

 

 • II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat

I miejsce – Zuzanna Milewska

Wyróżnienie – Agnieszka Szweda

Wyróżnienie – Maria Muller

 

 • III kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 13 do 17 lat

1 miejsce – Maria Deja

Wyróżnienie – Antoni Lubiński

Wyróżnienie – Bartosz Cylkowski

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w dniach od 31 marca do 9 kwietnia w godzinach 8-15 do Gminnego Ośrodka Kultury. Prosimy przy odbiorze nagród o zastosowanie się do wszystkich wymogów bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Wyniki konkursu literackiego “Wiosenny wiersz na Wielkanoc”

Kochani bardzo dziękujemy za nadesłanie pięknych wierszy. Jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękujemy za Wasz trud i serce włożone w napisanie przepięknych „Wiosennych wierszy na Wielkanoc”.
A to lista zwycięzców:
I kategoria – dzieci do 10 lat:
I miejsce – Agata Niklas lat 6
Wyróżnienie: Zuzanna Milewska lat 10
II kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
Brak prac
III kategoria – młodzież od 17 lat i dorośli:
I miejsce – Pani Aldona Ronkowska
Wyróżnienie: Pani Anna Izba
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w dniach od 31 marca do 9 kwietnia w godzinach 8-15 do Gminnego Ośrodka Kultury. Prosimy przy odbiorze nagród o zastosowanie się do wszystkich wymogów bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

“Wiosenny wiersz na Wielkanoc” – konkurs literacki

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mamy dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy konkurs literacki “Wiosenny wiersz na Wielkanoc”. Zapraszamy do udziału.

Regulamin Internetowego Konkursu Literackiego

„Wiosenny wiersz na Wielkanoc”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 15.03.2021r. do 26.03.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie twórczości literackiej mieszkańców Gminy Zblewo.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 4. Zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej.
 5. Podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat naszej wiosny i Świąt Wielkanocnych.
 6. Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany
  i nienagradzany w innych konkursach.
 4. Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12
 5. Każda praca musi być podpisana: imię nazwisko autora i wiek uczestnika.
 6. Prace należy wysłać na adres mailowy organizatora do 26.03.2021 do godz. 24:00. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2.) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie oceniać poprawność językową, oryginalność zaprezentowanego tematu i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 31.03.2021.
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

„Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” – konkurs plastyczny dla dzieci

Przed nami Wielkanoc, najbardziej radosne i wiosenne święta. Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko symbolizujące rodzące się życie oraz nadzieję. Tradycją stało się zdobienie jajek. W związku z tym zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”. Pisanki można wykonać w różnych technikach tradycyjnych jak również i tych nowoczesnych. Zachęcamy do szukania nowych oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

 

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

„Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”

 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 15.03.2021r. do 26.03.2021r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest z Wielkanocnym zwyczajem zdobienia jajek.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie i  pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek.
 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.
 5. Prezentacja twórczości mieszkańców gminy.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 26.03.2021 do godz. 24:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
  w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 5. Forma i technika: przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (jajko kurze, plastikowe, drewniane, itp., wydmuszka i inne), wielkość od kurzego do strusiego,  ozdobiona dowolną techniką.

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

Komisja może również przyznać po co najmniej  1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 31.03.2021
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: GOK Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej