Biblioteka

Konkurs literacki “Wielkanocny wiersz”

Regulamin Internetowego Konkursu Literackiego

„Wielkanocny wiersz”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 07.04.2022r. do 12.04.2022r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie twórczości literackiej mieszkańców Gminy Zblewo.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 4. Zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej.
 5. Podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat naszej wiosny i Świąt Wielkanocnych.
 6. Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany
  i nienagradzany w innych konkursach.
 4. Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12
 5. Każda praca musi być podpisana: imię nazwisko autora i wiek uczestnika.
 6. Prace należy wysłać na adres mailowy organizatora do 12.04.2022 do godz. 24:00. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2.) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie oceniać poprawność językową, oryginalność zaprezentowanego tematu i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 14.04.2022.
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Materiały do pobrania:

załącznik nr 1 – Zgoda dla osoby niepełnoletniej

załącznik nr 2 – Zgoda dla osoby pełnoletniej

 

UKRAINA – Informacja dla mieszkańców

PILNE!

Informacja dla mieszkańców Gminy Zblewo

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami osób przyjmujących pod swój dach uchodźców z Ukrainy, Gmina Zblewo informuje, że Wójt Gminy Zblewo Artur Herold w dniu wczorajszym tj. 01.03.2022 r. wydał zarządzenie nr 370/22 w sprawie powołania koordynatora ds. pomocy humanitarnej i zespołu ds. zarządzania pomocą humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym, że coraz więcej prywatnych osób przyjmuje pod swój dach uchodźców bardzo prosimy o wstępne zgłaszanie do gminnego koordynatora p. Daniela Szpręgi – sekretarza Gminy Zblewo pod nr tel. 512 462 955,  lub tel. 58 588 43 81 w. 31 następujących informacji:

 1. Imię i nazwisko osoby z Ukrainy
 2. Wiek
 3. Płeć
 4. Miejsce zakwaterowania i telefon kontaktowy (do osoby, która udzieliła schronienia)
 5. Wstępne potrzeby osób zakwaterowanych
 6. Czy uchodźca posiada dokumenty TAK/NIE

Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy Zblewo uchodźcy będą zakwaterowani w Dworku Tucholskim, Ośrodku wypoczynkowym Twardy Dół oraz w hotelu KONOPIELKA. Wszelka pomoc jest koordynowana zarówno ze Starostą Starogardzkim jak i Wojewodą Pomorskim. Na bieżąco będziemy informowali mieszkańców o wszelkich potrzebach dla naszych przyjaciół z Ukrainy.

Zakończenie Ferii Zimowych 2022

Kolejna edycja GOKlandii za nami. Jak zawsze szybko zleciało nam te kilka dni bo w miłym towarzystwie czas szybciej leci. Byliście wspaniałymi uczestnikami za co wam bardzo dziękujemy.

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOCIEWIA

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOCIEWIA

Z okazji Światowego Dnia Kociewia zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn „Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie”.

To już piąta edycja tego konkursu, który od samego początku organizujemy wspólnie z naszymi niezawodnymi Partnerami – Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE oraz Nadleśnictwem Kaliska.

Nasz konkurs ma charakter otwarty, zapraszamy do udziału w nim wszystkich, którym w duszy gra Kociewie!  Zdjęcie do konkursu może zgłosić każdy, kto utrwali w kadrze piękno ziemi zblewskiej. Mogą to być zarówno krajobrazy, jak i twarze Kociewiaków, nasze tradycje, kultura, wydarzenia… Jednym słowem – czekamy na Państwa zdjęcia ukazujące piękno Kociewia i Kociewiaków w granicach gminy Zblewo.

Jak co roku czekają atrakcyjne nagrody. Przyznana zostanie nagroda główna – Grand Prix konkursu, nagrody za II i III miejsce oraz nagrody specjalne naszych Partnerów. Już tradycyjnie bowiem Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE nagrodzi najbardziej kociewskie zdjęcie, a Nadleśnictwo Kaliska przyzna nagrodę za najlepsze zdjęcie przyrodnicze.

Prace można nadsyłać do 28 lutego włącznie. Należy je przesłać elektronicznie na adres konkurs@zblewo.pl w sposób zgodny z regulaminem konkursu (dostępnym na stronie zblewo.pl). Określone są tam m.in. wymogi techniczne zdjęć konkursowych.

Już nie możemy doczekać się Państwa prac! Co roku odkrywamy bowiem kolejne, nowe talenty. Cieszymy się z Państwa zdjęć, bo tak wiele jest w nich serca do naszej Małej Ojczyzny. Fotoobrazy ze zdjęciami laureatów kolejnych edycji można do dziś podziwiać w naszym GOK-u. Wiele z nich przekazaliśmy także na akcje promocyjne i charytatywne, były także publikowane w wielu wydawnictwach i co ważne – zawsze były bardzo ciepło przyjmowane. Państwa fotografie nie tylko więc promują Gminę Zblewo, ale niosą także naprawdę wiele dobra. Za wszystkie kolejne zdjęcia już dzisiaj – dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

A jeśli pandemia nie popsuje nam szyków, już wiosną spotkamy się na wernisażu kolejnej wystawy fotograficznej, stanowiącej plon tegorocznego konkursu. Do zobaczenia.

Materiały do pobrania:

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie

10 lutego – Światowy Dzień Kociewia

Z okazji Światowego Dnia Kociewia życzymy Wszystkim radosnego i kolorowego dnia.
Mamy również dla Was mały prezent „Mini przepiśnik Kociewski”, który powstał jakiś czas temu w ramach projektu „Modna i zgrabna Kociewianka” realizowanego z programu „Działaj lokalnie”. Znajdziecie w nim przepisy na kociewskie potrawy.