Regulamin funkcjonowania GOK-u od 01.06.2020 r.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IM. MAŁGORZATY HILLAR W ZBLEWIE

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 01.06.2020 ROKU

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie. Decyzja dotycząca funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel wdrażania procedur:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością GOK w Zblewie.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników GOK w Zblewie oraz odbiorców.

Obowiązujące zasady w Gminnym Ośrodku Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie od dnia 01.06.2020 r.

 1. Zachowanie dystansu społecznego.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
 4. Weryfikacja uczestników zajęć: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
 • wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,
 • zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,
 • dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza,
 • mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOK w Zblewie,
 • mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym,
 • mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej, papierowej ani elektronicznej),
 • informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,
 • osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach,
 • w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 1. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
 2. Wietrzenie grawitacyjne sali po każdorazowych zajęciach.
 3. Ograniczona liczba osób:
 • zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
 • zajęcia grupowe – sale widowiskowe (max. 12 osób + 1 osoba prowadząca) chóry, zespoły, orkiestry, zajęcia możliwe tylko z podziałem na grupy, sekcje.
 • Zajęcia grupowe z zakresu zajęć ruchowych na otwartych przestrzeniach,   z zachowaniem odległości co najmniej 2m marszobieg z elementami gimnastyki, nordic walking, aerobik.
 1. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem GOK-u w celu ustalenia terminu spotkania.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 3. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

 

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie – zajęcia nauki gry na instrumencie

2. Oświadczenie – zajęcia wokalne

3. Zgoda na mierzenie temperatury